, , ,

Hindi marunong magbayad ng utang, mas mabilis nang kasuhan!

Photo from pinoysignages.blogspot

Lumang tugtugin na ang walang nananagot ‘pag lubog ka sa utang. Nang dahil sa patung-patong na problema sa singilan ng utang, mga kaso sa utang papadaliin na ang proseso ayon sa Korte Suprema.

Ang mga kasong sibil sa pagkakautang tulad ng pera, upa, serbisyo, pagbebenta, at pagsasangla ay pinadali at pinabilis na ang proseso sa tulong ng revised small claims method. Hindi na rin kailangan ng abogado para sa mga kasong hindi lalagpas sa P 200,000 na halaga ng pagkakautang.

Bukod sa wala nang alalahaning bayad para sa abogado, malaking tulong din ang mas murang filling fee. Madadagdagan lamang ang bayarin kung sakaling sobra sa limang beses ang pagsampa ng kaso sa loob ng isang taon.

Kumpara sa dating proseso na aabutin nang isang taon o higit pa ay magkakaroon na lamang ng 30 na araw para sa desisyon ng korte mula nang isampa ang kaso. Sa gayon, mas mabilis ang paghahatol at mabilis ding magkakabayaran.

Ang magandang serbisyong ito ay pinagbibigay alam sa iba’t ibang paraan gaya ng social media at pagpapakalat sa mga embassy para sa mga OFW.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *